Informace o pojišťovacím zprostředkovateli dle § 88 ZDPZ

Obchodní jméno: Lion Finance s.r.o.

IČ: 28322363 Typ pojišťovacího zprostředkovatele: SZ        Email: bednar@lionfinance.cz Telefon: +420608830374

Trvalé bydliště/sídlo: Nedvědice 436, Nedvědice, 59262       Místo podnikání: Masarykovo náměstí 18, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Zprostředkovatel je oprávněn sjednávat produkty z nabídky pojistitele.

Registraci distributora lze ověřit u České národní banky na adrese ČNB, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, nebo na internetové adrese www.cnb.cz.

V případě stížnosti na zprostředkovatele či pojišťovnu je možné v případě neživotního pojištění podat návrh na řešení sporu České obchodní inspekci (www.coi.cz) nebo Kanceláři ombudsmana České asociace pojišťoven (www.ombudsmancap.cz), v případě životního pojištění návrh finančnímu arbitrovi (www.finarbitr.cz).

Zprostředkováváme pojištění pro: Allianz pojišťovna a.s., Direct pojišťovna a.s., Generali Česká pojišťovna a.s., Kooperativa pojišťovna a.s., Česká podnikatelská pojišťovna a.s., Uniqa pojišťovna a.s., Ergo pojišťovna a.s.

Distributor nemá přímý ani nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu pojišťovny převyšující 10 %.

Pojišťovna nemá přímý ani nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu distributora převyšující 10 %.

PZ je odměňován pouze pojišťovnou, a to formou provize.